Hall of Fame – Blitzmeisterschaft

Jahr Blitzmeister Zweiter Dritter TN
2022 Stephan Richter Andreas Graetsch Achim Reimers 16
2021 Stephan Richter Achim Reimers Hans-Jürgen Mencke 15
2019 Stephan Richter Andreas Graetsch Achim Reimers 11
2018 Stephan Richter Achim Reimers Marvin Woelk 16
2017 Andreas Graetsch Marvin Woelk Hans-Jürgen Mencke 14
2016 Stephan Richter Jens-Uwe Riek Andreas Graetsch 14
2015 Stephan Richter Andreas Graetsch Jens-Uwe Riek 14
2014 Stephan Richter Achim Reimers Andreas Graetsch 13
2013 Jens-Uwe Riek Achim Reimers Andreas Graetsch 18
2012 Stephan Richter Achim Reimers Andreas Graetsch 15
2011 FM Gert Rabeler Stephan Richter Andreas Graetsch 24
2010 FM Gert Rabeler Jürgen Jordan Stephan Richter 20
2009 FM Gert Rabeler Stephan Richter Andreas Graetsch 18
2008 Frank Dorn Jürgen Jordan Andreas Graetsch 21
2007 Thomas Cording Stephan Richter Frank Dorn 28
2006 Thomas Cording Frank Dorn Stephan Richter 20
2005 Frank Dorn Jürgen Holdorf Stephan Richter 24
2004 Jürgen Jordan Thomas Cording Stephan Richter 28
2003 Uwe Grimm Uwe Rick Jürgen Jordan 30
2002 Uwe Grimm Uwe Rick Stephan Richter 16
2001 Uwe Grimm Uwe Rick Jürgen Jordan 16
2000 Uwe Rick Evgeny Krotov Jürgen Jordan 19
1999 Hans-J. Lichtenberg Jürgen Jordan Stephan Richter 20
1998 Jürgen Jordan Jürgen Holdorf Stephan Richter 16
1997 Stephan Richter Andreas Kühl Jürgen Jordan 14
1996 Jürgen Holdorf Edgar Noack Henry Henschel 18
1995 Peter Harms Edgar Noack Achim Reimers 20
1994 Jürgen Holdorf Peter Harms Joachim Holdorf 17
1993 Peter Harms Edgar Noack Heinz Noack 16
1992 Edgar Noack Horst Rüther Arne Sellmer 20
1991 Heinz Noack Edgar Noack Günter Mertens 13
1990 Joseph Waldoch Peter Harms Horst Rüther 19
1989 Edgar Noack Joachim Holdorf Heinz Noack 16
1988 Andreas Winteler Edgar Noack Prof. F. Schwenkel 22
1987 Peter Harms Andreas Winteler Joachim Holdorf 15
1986 Andreas Winteler Peter Harms Peter Raabe 17
1985 Andreas Winteler Peter Harms Stefan Boeters 12
1984 Peter Raabe Peter Harms Fritz Hinrichs 15
1983 Torsten David Jürgen Holdorf Peter Harms 19

2020 wg. Corona abgebrochen

 

Medaillenspiegel seit 1983:

  Name Titel Zweiter Dritter
1 Stephan Richter 9 3 7
2 Peter Harms 3 5 1
3 Andreas Winteler 3 1
4 Uwe Grimm 3
  FM Gert Rabeler 3
6 Edgar Noack 2 5
7 Jürgen Jordan 2 3 4
8 Jürgen Holdorf 2 3
9 Frank Dorn 2 1 1
10 Thomas Cording 2 1
11 Andreas Graetsch 1 3 7
12 Uwe Rick 1 3
13 Jens-Uwe Riek 1 1 1
14 Heinz Noack 1 2
15 Peter Raabe 1 1
16 Torsten David 1
  Joseph Waldoch 1
  Hans-Jürgen Lichtenberg 1
19 Achim Reimers 5 3
20 Joachim Holdorf 1 2
21 Marvin Woelk 1 1
  Horst Rüther 1 1
23 Andreas Kühl 1
  Evgeny Krotov 1
25 Hans-Jürgen Mencke 2
26 Henry Henschel 1
  Fritz Hinrichs 1
  Stefan Boeters 1
  Prof. Frieder Schwenkel 1
  Arne Sellmer 1
  Günter Mertens 1

ehemalige Spieler in rot